צלם: זולטן קלוגר
הועלו לאחרונה
חקלאות אורגנית
חגי ישראל
מייסדים ומורשת
חינוך וקהילה
ענפי משק ועסקים
לזכרם
כיתות וגרעינים
ביטחון ומערכות ישראל
אולפן
נוף וסביבה
מבנים ותשתיות
מייסדים ומורשת
2018 אבני דרך, 80 לשדה אליהו 2014 שנת ה 75, שדה אליהו חוגגים 75 שנה 2009 שנת ה 70 - שדה אליהו חוגגים שבעים 2006 ידיעות הקיבוץ שדה אליהו תשס"ו - תשס"ח 2003 תוכנית ההתנתקות, ידיעות הקיבוץ תשס"ג - תשס"ה 1999 ידיעות הקיבוץ תשנ"ט - תשס"ב 1989 מבצע משה, מלחמת המפרץ, ידיעות הקיבוץ תשמ"ט - תשנ"ג 1989 חגיגות היובל 1986 ידיעות הקיבוץ תשמ"ו - תשמ"ח 1982 מבצע שלום הגליל, ידיעות הקיבוץ תשמ"ב - תשמ"ה 1979 חגיגות ה 40 לקיבוץ, ידיעות הקיבוץ תשל"ט - תשמ"א 1977 חלוקת עוגות עפולה לשבת 1975 מבצע אנטבה, מהפך פוליטי, מבצע ליטני, ידיעות הקיבוץ תשל"ה - תשל"ח 1975 ביקור הרב גורן בשדה אליהו 1972 מלחמת ויאנטנם, מלחמת ההתשה, העליה מרוסיה, ידיעות הקיבוץ תשל"ב - תשל"ד 1969 מלחמת ההתשה, קטיושות על שדה אליהו, "ספטמבר השחור" בירדן, ידיעות הקיבוץ תשכ"ט תשל"א 1968 מלחמת ששת הימים, תקריות אש בעמק, ידיעות הקיבוץ תשכ"ו - תשכ"ח 1963 רצח קנדי, קשרים דיפלומטיים עם גרמניה, תליית אלי כהן בדמשק, ידיעות הקיבוץ תשכ"ג - תשכ"ה 1960 משפט אייכמן, קנדי נשיא ארצות הבית, הקמת חומת ברלין, ידיעות הקיבוץ תש"כ - תשכ"ב 1957 נסיגה מסיני, מהומות ואדי סליב, חללית רוסית ראשונה, ידיעות הקיבוץ תשי"ז - תשי"ט 1956 חדר האוכל נשרף 1954 נאצר עולה לשלטון, מבצע סיני, משפט קסטנר, ידיעות הקיבוץ תשי"ד - תשט"ז 1951 פילוג בקיבוץ המאוחד, הסכם שילומים, הנהגת קיצוב מזון, סטלין מת, ידיעות הקיבוץ, תשי"א - תשי"ג 1950 משה אונא ובן גוריון 1948 הקמת המדינה, ידיעות הקיבוץ תש"ח - תש"י, התקפה על טירת צבי, מבצע מרבד הקסמים 1945 סיום מלחמת העולם השניה, ליל הגשרים, ידיעות הקיבוץ - שדה אליהו בשנים תש"ה - תש"ז 1942 ידיעות הקיבוץ - שדה אליהו בשנים תש"ב - תש"ד 1939 ידיעות הקיבוץ, תרצ"ט - תש"א, הימים הראשונים, שנות ההקמה 1939 הטמפלרים בעמק בית שאן 1929-1938 1939 הקמת קיבוץ שדה אליהו
כיתות וגרעינים
ביטחון ומערכות ישראל
הועלו לאחרונה
2014 היינו כחולמים
1971 יהודה פיפרנו
1971 חובב דיקסטרו
2017 גדיד תמרים
2017 תמרים
1989 דגי אמנון במדגה, שדה אליהו, סרט תדמית
1956 אליעזר שמיר דף זיכרון
1956 אליעזר שמיר
1944 צבי קביאטקובסקי
1944 צבי קביאטקובסקי
1940 חיים קובלינר
1940 חיים קובלינר
1940 שלמה קליין
1940 שלמה קליין
1936 אריה פייכנפלד
1936 אריה פייכנפלד, דף זיכרון
2002
2002
2009 שרים בשבעים
2018 הכנסת ספר תורה על שם משפחת דרור לקמפוס הביתה
2004 צבי גור
2004 אודות צבי גור
2004 צבי גור
2004 ברוך הורוביץ
2004 אודות ברוך הורוביץ
2004 ברוך הורוביץ
2015 אודות מאיר צונץ
2015 מאיר צונץ
2015 מאיר צונץ ת.נ.צ.ב.ה
1979 חוספר של שדה אליהו
2004 ברוך הורוביץ, ח' באייר תר"פ - ה' בסיון תשס"ד
2004 צבי גור, כ"א בתשרי תרפ"ה - י"ח בניסן תשס"ד
1940 לזכרם, חיים קובלינר נפטר
2015 מאיר צונץ, ה' באדר א' תרע"ט - י"ב בשבט תשס"ה
2018 הכנסת ספר תורה לקמפוס הביתה
2008 פסטיבל זמר לשנת ה 70
2002 אליעזר גולדמן ז"ל, תרע"ט - תשס"ג
1936 לזכרם
1971 חובב דיקסטרו נפטר 1971
2017 תמרים - קיוץ בקיבוץ
1971 יהודה פיפרנו נפטר 1971
1944 לזכרם צבי קביאטקובסקי
2014 מופע 75 שנים לשדה אליהו
1956 לזכרם אליעזר שמיר
1989 המדגה, דגי אמנון
1940 לזכרם, שלמה קליין נפטר

שדה אליהו - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1930
1985
2002
2008
2016
1930
1936
1962
2016
dfgdfgdfg