צלם: זולטן קלוגר
הועלו לאחרונה
חקלאות אורגנית
חגי ישראל
מייסדים ומורשת
חינוך וקהילה
ענפי משק ועסקים
לזכרם
כיתות וגרעינים
ביטחון ומערכות ישראל
אולפן
נוף וסביבה
מבנים ותשתיות
מייסדים ומורשת
2018 אבני דרך, 80 לשדה אליהו 2014 שנת ה 75, שדה אליהו חוגגים 75 שנה 2009 שנת ה 70 - שדה אליהו חוגגים שבעים 2006 ידיעות הקיבוץ שדה אליהו תשס"ו - תשס"ח 2003 תוכנית ההתנתקות, ידיעות הקיבוץ תשס"ג - תשס"ה 1999 ידיעות הקיבוץ תשנ"ט - תשס"ב 1989 מבצע משה, מלחמת המפרץ, ידיעות הקיבוץ תשמ"ט - תשנ"ג 1989 חגיגות היובל 1986 ידיעות הקיבוץ תשמ"ו - תשמ"ח 1982 מבצע שלום הגליל, ידיעות הקיבוץ תשמ"ב - תשמ"ה 1979 חגיגות ה 40 לקיבוץ, ידיעות הקיבוץ תשל"ט - תשמ"א 1977 חלוקת עוגות עפולה לשבת 1975 מבצע אנטבה, מהפך פוליטי, מבצע ליטני, ידיעות הקיבוץ תשל"ה - תשל"ח 1975 ביקור הרב גורן בשדה אליהו 1972 מלחמת ויאנטנם, מלחמת ההתשה, העליה מרוסיה, ידיעות הקיבוץ תשל"ב - תשל"ד 1969 מלחמת ההתשה, קטיושות על שדה אליהו, "ספטמבר השחור" בירדן, ידיעות הקיבוץ תשכ"ט תשל"א 1968 מלחמת ששת הימים, תקריות אש בעמק, ידיעות הקיבוץ תשכ"ו - תשכ"ח 1963 רצח קנדי, קשרים דיפלומטיים עם גרמניה, תליית אלי כהן בדמשק, ידיעות הקיבוץ תשכ"ג - תשכ"ה 1960 משפט אייכמן, קנדי נשיא ארצות הבית, הקמת חומת ברלין, ידיעות הקיבוץ תש"כ - תשכ"ב 1957 נסיגה מסיני, מהומות ואדי סליב, חללית רוסית ראשונה, ידיעות הקיבוץ תשי"ז - תשי"ט 1956 חדר האוכל נשרף 1954 נאצר עולה לשלטון, מבצע סיני, משפט קסטנר, ידיעות הקיבוץ תשי"ד - תשט"ז 1951 פילוג בקיבוץ המאוחד, הסכם שילומים, הנהגת קיצוב מזון, סטלין מת, ידיעות הקיבוץ, תשי"א - תשי"ג 1950 משה אונא ובן גוריון 1948 הקמת המדינה, ידיעות הקיבוץ תש"ח - תש"י, התקפה על טירת צבי, מבצע מרבד הקסמים 1945 סיום מלחמת העולם השניה, ליל הגשרים, ידיעות הקיבוץ - שדה אליהו בשנים תש"ה - תש"ז 1942 ידיעות הקיבוץ - שדה אליהו בשנים תש"ב - תש"ד 1939 הטמפלרים בעמק בית שאן 1929-1938 1939 הקמת קיבוץ שדה אליהו 1939 ידיעות הקיבוץ, תרצ"ט - תש"א, הימים הראשונים, שנות ההקמה
כיתות וגרעינים
ביטחון ומערכות ישראל

שדה אליהו - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

1930
1985
2016
1930
1962
2016
dfgdfgdfg