1982 - לזכרם. נפטרו תשמ"ב-תשמ"ג

תגובות (0)
הוספת תגובה