1992 - לזכרם. נפטרו תשנ"ב-תשנ"ג

תגובות (0)
הוספת תגובה